Kruszenie ghassoul

Suche Rhassoul będą kierowane do kruszarki. Rozdrobnionej produktu pojawia się z ziarnistości 150 µm.