MYDŁO z Aleppo organicznych organicznych zaświadczenie jakości Francji

Tylko mydło do l oleju Bay Laurel stałe certyfikat jakości Francji i robione na francuski.

savon d alep